เปิดบ้านมัธยมวัดสิงห์ MWS OPEN HOUSE 2020

กำหนดการ

กำหนดการ

"มัธยมวัดสิงห์ เปิดบ้านชมพู-เขียว 2020"
ปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

   
   
   

แผนผังโรงเรียน

สถานที่แข่งขัน

แผนที่โรงเรียน


โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
35ก ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 – 2415 - 1681

website โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

ลงทะเบียน เข้าร่วมการแข่งขัน

ภาษาไทย   3 แข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ แข่งขันคัดลายมือ (หัวบัว) แข่งขันคัดลายมือ (หัวกลม) คณิตศาสตร์   2 การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ประถมคอนเทสต์ การแข่งขันคณิตคิดเร็วประถมคอนเทสต์ วิทยาศาสตร์   3 แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) แข่งขันหมากรุกไทย/หมากฮอส สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   2 แข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา แข่งขันสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะ สุขศึกษาและพลศึกษา   2 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันกีฬาเปตอง ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์   4 แข่งขันสาระทัศนศิลป์ แข่งขันรำเดี่ยว แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง แข่งขันการบรรเลงเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทย การงานอาชีพและเทคโนโลยี   2 แข่งขันส้มตำลีลา แข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ   7 แข่งขันเกม Blockbusters แข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) แข่งขันร้องเพลงสากล English Singing Contest แข่งขันต่อคำศัทพ์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) แข่งขันวาดภาพระบายสี (ฝรั่งเศส) แข่งขันวาดภาพระบายสี (ญี่ปุ่น) แข่งขันตอบปัญหาวิถีวัฒนธรรมจีน English Program   1 แข่งขัน Impromptu Speech กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   1 แข่งขันรถเฟืองขับ-เฟืองตาม