Search HP

Account
Please wait, authorizing ...
×

ความภาคภูมิใจ

กำหนดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี

       ชั้นปี/ชาย/หญิง

           ยอดเต็ม

    วันที่เข้ารับการฝึก

          วัน/เดือน/ปี

  ปี 2   ชาย   ม.5               132 22 มค 61 - 24 มค 61
  ปี 3   ชาย   ม.6               107 22 มค 61 - 26 มค 61
  ปี 2   หญิง  ม.5                19 11 มค 61 - 13 มค 61
  ปี 3   หญิง  ม.6                 9 19 กพ 61 - 21 กพ 61

35 หมู่ 3 ถนน เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

TEL : 02-415-1681

ALorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel lorem mollis, posuere orci ac, sollicitudin ex. Suspendisse id tempus ligula. Donec at ornare lectus. Sed quis mattis augue.

TEL : 02-415-0683

ALorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel lorem mollis, posuere orci ac, sollicitudin ex. Suspendisse id tempus ligula. Donec at ornare lectus. Sed quis mattis augue.

[email protected]

ALorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel lorem mollis, posuere orci ac, sollicitudin ex. Suspendisse id tempus ligula. Donec at ornare lectus. Sed quis mattis augue.

@ 2018 MATHAYOMWATSING  SCHOOL WEBSITE

ALorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel lorem mollis, posuere orci ac, sollicitudin ex. Suspendisse id tempus ligula. Donec at ornare lectus. Sed quis mattis augue.

DESIGN BY ANURAK THONGARAM

ALorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel lorem mollis, posuere orci ac, sollicitudin ex. Suspendisse id tempus ligula. Donec at ornare lectus. Sed quis mattis augue.

E-mail : [email protected]

ALorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel lorem mollis, posuere orci ac, sollicitudin ex. Suspendisse id tempus ligula. Donec at ornare lectus. Sed quis mattis augue.

SITEMAP

ALorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel lorem mollis, posuere orci ac, sollicitudin ex. Suspendisse id tempus ligula. Donec at ornare lectus. Sed quis mattis augue.