Search HP

Account
Please wait, authorizing ...
×

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ( ม.ว.ส) แต่เดิมชื่อ โรงเรียนวัดสิงห์ (ว.ส) เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสิงหราชพิทยาคม (ส.พ.) เมื่อปี พ.ศ. 2514 และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (ม.ว.ส) เมื่อ ปี พ.ศ. 2538 เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 35 ก. หมู่ 3 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 37 ไร่ 100 ตารางวา โดยเช่าที่ดินของวัดสิงห์ส่วนหนึ่ง และเป็นที่ดิน ราชพัสดุ อีกส่วนหนึ่ง

 

โรงเรียนเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 (ซึ่งถือเป็นวันสถปนาโรงเรียน) เริ่มต้นเปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1ห้องเรียน มีนักเรียน 47 คน ครู 4 คน โดยมีครูหงิม เก็บไว้ เป็นครูใหญ่คนแรก ในระยะแรกโรงเรียน มีอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวหลังคามุงจาก จำนวน 1 หลัง การทำกิจกรรมต่างๆ จึงต้องอาศัยศาลาโรงทึมที่วัดสิงห์อยู่เสมอ ซึ่งท่านพระครูฉ่อง (พระครูอุดมสิกขกิจ) เจ้าอาวาสวัดสิงห์ในสมัยนั้น ท่านได้ให้ความกรุณาอุปถัมภ์โรงเรียนตลอดมา โรงเรียนได้พัฒนาก้าวหน้ามาโดยลำดับ มีการก่อสร้าง อาคาร เรียนเพิ่มเติมหลายหลังที่สำคัญๆ ได้แก่

 

อาคารเรียนเป็นเรือนไม้สองชั้น ตั้งอยู่ด้านริมทางรถไฟ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2496-2498 ถูกริ้อถอนไปเมื่อ พ.ศ.2521 ปัจจุบันสถานที่ตรงนี้เป็นที่ตั้งของอาคาร 3 หรืออาคารอุดมสิกขกิจ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523

 

อาคารเรียนเป็นเรือนไม้สองชั้น

ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกริมรั้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2498 ถูกรื้อถอน เมื่อ พ.ศ. 2528 ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอาคารตึกอุตสาหกรรม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2537

 

อาคารเรียนเป็นเรือนไม้สองชั้น

ตั้งอยู่ริมรั้วด้านถนนเอกชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2501 ถูกรื้อถอนเมื่อ พ.ศ. 2518 ปัจจุบันเป็นบริเวณสนามบาสเกตบอล

 

หอประชุมกึ่งโรงอาหาร

เป็นอาคารไม้โถงชั้นเดียว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2502 ถูกรื้อถอนไปเมื่อ พ.ศ. 2525 ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอาคารหอประชุม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527

 

อาคารเรียนเป็นเรือนไม้สองชั้น ตั้งอยู่ริมรั้วด้านถนนเอกชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2503 ถูกริ้อถอนเมื่อ พ.ศ.2516 ปัจจุบันเป็นบริเวณสนามวอลลเลย์บอลต่อกับสนามบาส เกตบอล

 

เรือนไม้สองชั้นทรงไทย ตั้งอยู่ในสระน้ำ ชื่อ "เรือนพิมพ์รำลึก" สร้างเมื่อ พ.ศ. 2506 ซึ่งคุณยายพิมพ์ จันแต้ เป็นผู้บริจาคเงินก่อสร้าง ปัจจุบันเป็นอาคารรุ่นบุกเบิกอาคารเดียวที่ดำรงคงอยู่ และกลายเป็น สัญลักษณ์เชื่อมโยงจิตใจ "ลูกสิงห์" มาจนตราบเท่าทุกวันนี้

 

โรงพละศึกษา (คุณยายพิมพ์ จันแต้ เป็นผู้บริจาคเงินก่อสร้าง) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2508 ถูกรื้อถอนเมื่อ พ.ศ. 2532 ปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่า อยู่ต่อจากอาคารวิทยาศาสตร์มาทางริมรั้วด้านถนนเอกชัย

 

อาคารตึกสี่ชั้น หรืออาคาร 1 สร้างเมื่อ พ. ศ. 2513 เป็นอาคารเรียน แบบตึก หลังแรก ตั้งขวางอยู่กึ่งกลางของพื้นที่

 

อาคารเรียนคหกรรม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2516-2517 ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของสวนธรรมะ

 

อาคารเรียนตึกสี่ชั้น หรืออาคาร 2 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 ตั้งอยู่ริมสระน้ำ เป็นอาคารต่อเชื่อม ระหว่างอาคาร 1 กับอาคาร 3

 

เรือนประชาสัมพันธ์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523 ตั้งอยู่ริมประตูทางเข้าโรงเรียนด้านซอยวัดสิงห์ อาจารย์แสงอรุณ ปานฑุเดช เป็นผู้บริจาคเงินค่าก่อสร้าง และได้รับการ ต่อเติมในปี พ.ศ. 2524 โดยได้รับเงินบริจาคจากอาจารย์ดิลก เอี่ยมพิภักดิ์

 

อาคารเอนกประสงค์ หรืออาคารพลศึกษา ตั้งอยู่ริมรั้วหลังอาคารหอประชุม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร ส่วนชั้นบนเป็นโรงยิม และห้องพักครูพลานามัย

 

อาคารตึกสี่ชั้น หรืออาคารอุตสาหกรรม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536 ตั้งอยู่ริมรั้วทางด้านทิศตะวันออกขนานกับอาคาร 2

 

อาคารวิบูลวัฒนวิธาน เป็นอาคาร 4 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2541 ตั้งอยู่ริมรั้วติดทางรถไฟขนานกับตึกอุมสิกขกิจ

 

นอกจากนี้โรงเรียนยังมีอาคารประกอบอื่นๆ อีก เช่นอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ซึ่งใช้เป็น ที่เรียน วิชาศิลปะ เกษตรและยิมส์ มีบ้านพักครู แฟลต ซึ่งตั้งอยู่นอกรั้วโรงเรียนและเรือนพักนักการภารโรงในโรงเรียนอีกส่วนหนึ่ง

 

การสร้างพระพุทธรูปพร้อมบุษบกประดิษฐาน โดยพระครูนวการวิมล ท่านเจ้าอาวาสวัดสิงห์ได้เมตตาตั้งชื่อให้ว่า "พระพุทธสิงหศรีศากยมุนี" โดยพระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ ณ ประตูด้านประชาชนโดยทั่วไป  ได้กราบไหว้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งนี้ด้วยแรงศรัทธาจากบุคลากรของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ และพี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันบริจาคเงินรวมประมาณ 1,000,000 บาท

 

การสร้างเรืองพยาบาลเทียนฉ่ำ สืบเนื่องจากคุณแม่สุดใจ  จันทร์รังษีฉาย ซึ่งเป็นพี่สาวของครูกัลยกร มั่นถาวรวงศ์  มีจิตศรัทธานำเงินมาบริจาคร่วมสร้างบุษบกประดิษฐานพระพุทธสิงหศรีศากยมุนีและได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมนักเรียนที่เจ็บป่วยที่ห้องพยาบาลของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ได้เห็นสภาพห้องพยาบาลที่คับแคบ แออัดไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้นักเรียนได้ดีเท่าที่ควร ด้วยความตั้งใจของ คุณแม่สุดใจ  จันทร์รังษีฉาย ที่ปรารถนาให้นักเรียนมีโอกาสรับการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นอย่างเป็นมาตรฐาน จึงได้บริจาคเงินจำนวน 2,500,000 บาท เพื่อจัดสร้างเรืองพยาบาลเทียนฉ่ำ ให้แก่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ โดยโรงเรียนสนับสนุนงบประมาณในด้านครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์อื่นๆ เป็นจำนวนเงิน 700,000 บาท ดังนั้นเรืองพยาบาลเทียนฉ่ำ จึงเป็นเรือนพยาบาลที่ได้มาตราฐานสามารถเอื้อประโยชน์แก่ นักเรียน และบุคลากร ได้อย่างดียิ่ง

 

การสร้างอาคารอเนกประสงค์โครงหลังคาขนาดใหญ่ โดยความเห็นชอบจาก 8 องค์กรหลัก ได้แก่ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ วัดสิงห์ มูลนิธิฯ ชมรมครูอาวุโสฯ ผู้ปกครองเครือข่ายฯ และโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้าง โดยใช้เงินอุดหนุน ของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จำนวน 4,800,000 บาท การดำเนินงานในส่วนที่ไม่ได้ใช้งบประมาณจากราชการนั้นด้วยความตระหนักและศรัทธาจาก 7 องค์กรหลักของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์และพี่น้องประชาชนทั่วไปร่วมใจกันบริจาคเวินมาสนับสนุนดำเนินการจนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ตลอดทั้งเงินในส่วนราชการเป็นยอดเงินรวมทั้งสิ้น 9,000,000 บาท เนื่องในปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5ธันวาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระผู้ซึ่งได้รับการถวายสมัญญาว่า "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" บุคคลากรทุกภาคส่วนของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์พร้อมด้วย 7 องค์กรหลัก ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงขอตั้งปณิธานอันแน่วแน่ เพื่อเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และเพื่อเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคล โดยการทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะปฎิบัตหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อดูแลรักษาประเทศชาติ ให้เป็นผืนแผ่นดินที่เจริญรุ่งเรือง ร่มเย็น ภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทยสืบไป

 

อาคารเรียนหมายเลข 7 เป็นอาคารหลังใหม่ล่าสุด แบบอาคารเรียน 324 ล (ตอกเข็ม) สร้างขึ้นด้วยงบประมาณของกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 2,145,000 บาท จัดสร้างตรงบริเวณพื้นที่หลังประตูฟุตบอลด้วนทิศเหนือ ทำสัญญาจ้างเมื่อ 30 มีนาคม 2552 สิ้นสุดสัญญาเมื่อ 25 มกราคม 2553 อาคารหลังนี้จัดเป็นลำดับที่ 7 ในกลุ่มอาคารเรียน มีชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อระบุวัตถุประสงค์การใช้งานตามโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทย์-คณิต-อังกฤษ จึงมีขื่อปรากฎเด่นชัดว่า "อาคารวิทยาศาสตร์ Gifted Education Program in Science Maths and English" ได้รับความกรุณาจาก ผอ.ประเสริฐ - ผอ.วิภา สกุลเอี่ยมไพบูล บริจาคสร้างป้ายชื่อเป็นเงิน 120,000 ลาท อย่างไรก็ตามนักเรียนทุกหลักสูตรจะได้เรียนวิทยาศาสตร์กับตึกสวยทันสัมยนี้ทุกคนในปีการศึกษาปี 2553 เป็นต้นไป โดยเหตุที่อาคารหมายเลข 7 ตั้งอยู่ริมรั้วโรงเรียนด้านถนนเอกชัย ผู้อำนวยการ สมศักดิ์ โคกทอง เห็นว่าคสรจัดสร้างประตูโรงเรียนอีกประตูหนึ่งใกล้ ๆ อาคารเพื่อความสะดวก เมื่อท่านนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ อดีต สส.ประเสริฐ ม่วงศิริ กับท่าน สก.กำนันประพันธ์ ม่วงศิริ ได้ทราบความประสงค์นี้จึงแสดงเจตจำนงบริจาคเงินจำนวน 200,00บาท จัดสร้างให้ เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2553 จะมีการจัดระบบเดินรถทางเดียว โดยเข้าทางประตู "ประเสริฐ - ประพันธ์ ม่วงศิริ" และออกทางประตู "ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง" เพื่อความเป็นระเบียบ

 

 

 

 

นอกจากนั้นโรงเรียนจะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา พร้อมทั้งได้ขยายชั้นเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย กาลเวลาที่ผ่านพ้นไปหลายสิบปีนั้น โรงเรียนก็เปลี่ยนผู้บริหารไปตาม วาระเช่นกัน นับตั้งแต่เปิดโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

@ 2018 MATHAYOMWATSING  SCHOOL WEBSITE

ALorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel lorem mollis, posuere orci ac, sollicitudin ex. Suspendisse id tempus ligula. Donec at ornare lectus. Sed quis mattis augue.

DESIGN BY ANURAK THONGARAM

ALorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel lorem mollis, posuere orci ac, sollicitudin ex. Suspendisse id tempus ligula. Donec at ornare lectus. Sed quis mattis augue.

E-mail : [email protected]

ALorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel lorem mollis, posuere orci ac, sollicitudin ex. Suspendisse id tempus ligula. Donec at ornare lectus. Sed quis mattis augue.

SITEMAP

ALorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel lorem mollis, posuere orci ac, sollicitudin ex. Suspendisse id tempus ligula. Donec at ornare lectus. Sed quis mattis augue.